Det er klart etter at det har blitt meklet i mange timer på overtid hos Riksmekleren.

Fristen i frontfagsoppgjøret gikk opprinnelig ut ved midnatt fredag, men partene fortsatte forhandlingene gjennom natten og dagen fredag for å forsøke å bli enige.

I alt var det varslet at 27.600 medlemmer i Fellesforbundet og 1.000 medlemmer i Parat kunne ha blitt tatt ut i streik, noe som blant annet ville ha rammet industribedrifter på Vestlandet hardt.

Parat har foreløpig ikke bekreftet enighet i lønnsoppgjøret, og varsler at de vil mekle på overtid.

Utfallet av oppgjøret i frontfaget har mye å si for lønnsoppgjøret også i andre bransjer. Tanken med frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammene for de andre oppgjørene.

Lønnsforhandlingene i industrien startet 9. mars. Mens arbeidstakerorganisasjonene har krevd økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften.

Samtidig har Ukraina-krigen og sanksjonene mot Russland ført til prisøkninger og uforutsigbarhet. Teknisk beregningsutvalg, som legger fram nøkkeltall i forkant av lønnsoppgjørene, oppjusterte like før forhandlingene den ventede prisveksten til 3,3 prosent.