Skyhøye strømpriser har preget store deler av høsten og vinteren. Lørdag la regjeringen fram en egen krisepakke på fem milliarder kroner for å hjelpe landets strømkunder med å betale regningen for desember-mars. Det kommer på toppen av en rekke andre strømtiltak.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) varslet samtidig at hun på nyåret vil sette ned en egen energikommisjon som blant annet skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet.

– Jeg ser det som naturlig at vi evaluerer årets situasjon for å finne læringspunkter også for senere år, sa Mjøs Persen under helgens pressekonferanse.

Trenger mer kraft

Energikommisjonen skal også foreslå mer langsiktige tiltak som bidrar til å nå regjeringens mål for kraftproduksjon, forklarer Mjøs Persen.

– Vi vet at vi trenger mer kraft i tiden som kommer fordi vi skal elektrifisere samfunnet slik at vi når klimamålene i Parisavtalen, sier oljeministeren.

I Hurdalsplattformen lover Arbeiderpartiet og Senterpartiet blant annet å satse på klimavennlig transport, produksjon av hydrogen og kraftforedlende industri, som krever mye elektrisitet, påpeker Mjøs Persen.

– Det handler om det store bildet: hvordan vi kan nå disse målene samtidig som vi har lokal aksept og tar hensyn til natur og miljø, sier Mjøs Persen.

Berg-og-dalbane-priser

Hun er likevel tydelig på at norske forbrukere må være forberedt på at det kan komme en ny vinter med høye strømpriser.

– I fjor var strømprisene svært lave. I år er det stikk motsatt. Med en væravhengig kraftforsyning må vi være forberedt på at det vil være svingninger i kraftprisen også fremover, sa Mjøs Persen på pressekonferansen.

Det samme poengterer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg tror vi må forberede oss på at det kan bli mer berg-og-dalbane i prisene, sier Støre til NTB.

Han viser til at Europa er i en overgangsfase der det satses mer på fornybar kraft, som vind og sol, og mindre på ikke-fornybare energikilder, som kull, olje, gass og kjernekraft. Det har gitt en sårbarhet i forsyningssikkerheten, mener han.

– I overgangen til det fornybare tror jeg vi må være forberedt på større variasjoner. Men potensialet er veldig stort, særlig innen solkraft, sier Støre.