– En ny NTP, uten fullverdig utbygging av E134 med «arm til Bergen, er helt uakseptabelt

Ledelsen i Hordalandsdiagonalen AS mener en ny Nasjonal Transportplan (NTP), uten fullverdig utbygging av E134 med «arm til Bergen, er helt uakseptabelt.