Elevane søkjer seg til yrkesfag på Odda vidaregåande skule: Berre 12 elevar på studiespesialiserande

— Det inntrykket vi har, er at vi får ein nedgang i vg 1-søkjarar, og at det er ein reduksjon i talet på søkjarar til studiespesialiserande.