Rekkeviddeangst erstattet av ladeangst

Av

En undersøkelse viser at elbilandelen av nybilsalget i Norge kan passere 50 prosent i år, til tross for ladeangst.