Ekstraløyvingar frå kommunane skal få nordmenn til å velja Hardanger i sommar

Alt før dei fekk søkt kommunane om ekstraordinære løyvingar, var Visit Hardangerfjord i gang med å selja inn Hardanger til nordmenn.