Gå til sidens hovedinnhold

Ekstra skoletimer foreslås som tiltak mot tapt læring

En arbeidsgruppe foreslår ekstra timer for elever som har behov for det, økt tid til kontaktlærer og forsterket opplæring som tiltak mot tapt læring.

Det har vært et tøft år for mange elever som har gått glipp av mye læring og sosialt fellesskap, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Skolene har gjort en stor innsats for å gi et godt tilbud under pandemien, men koronakommisjonen har slått fast at mange elever har lært mindre.

– Nå gjelder det å finne en god balanse mellom å gi ansatte og elever ro til å ta fatt på hverdagen igjen, og å sette inn tiltak der det trengs, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Arbeidsgruppen har gitt forslag for å sikre inkludering, tiltak for å identifisere og følge opp elever som har falt gjennom faglig eller sosialt, og tiltak for å kompensere for tapt læring.

Det er så langt bevilget 330 millioner kroner for å ta igjen tapt læring, og Kunnskapsdepartementet har foreslått at det bevilges ytterligere 256 millioner. I tillegg er det bevilget 500 millioner kroner til sommerskole.

– Arbeidsgruppen har fått innspill fra dem som kjenner sektoren best, nemlig ansatte, elevene og organisasjonene. Det gir oss et godt grunnlag for å ta tak i de største utfordringene, sier Melby.

Fakta om mulige tiltak mot tapt læring under pandemien

En arbeidsgruppe ledet av utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Statsforvalteren i Oslo og Viken leverte tirsdag 15. juni en rapport der de foreslår flere konkrete tiltak for å bøte på tapt læring og sosialt fellesskap.

Tiltak for å sikre inkludering for alle i gode skole- og læringsfellesskap:

 • Laget rundt eleven må styrkes
 • Økt tid til kontaktlærerrollen
 • Ivareta elevers rett til medvirkning
 • Legge til rette for mestring, motivasjon og fellesskap
 • Samle og gjøre tilgjengelig støtteressurser for godt læringsmiljø

Tiltak for å identifisere og følge opp elever med stort faglig og sosialt læringstap:

 • Skoleeiers ansvar for å påse at det finnes gode rutiner for å identifisere elever med bekymringsfullt fravær
 • Kritiske overganger: identifikasjon, informasjon og samhandling
 • Tverrfaglige oppstarts – og overføringsmøter

Tiltak for å kompensere for tapt læring og progresjon for alle:

 • Ekstra timer for elever som har behov for det
 • Gode vikarordninger og skjerming av ressurser for tilrettelegging
 • Grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring
 • Forsterket svømmeopplæring
 • Forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever
 • Forsterket tilbud til elever som ikke får læreplass

Kommentarer til denne saken