Eitt steg nærare nye hytter på Seljestad

No er ein ny reguleringsplan, som legg til rette for 92 nye hytter ved Røldalstjørn, lagt ut på offentleg ettersyn.