Eitt postnummer skil seg ut i statistikken: — Det renn inn med anmeldingar

I løpet av det siste halve året har det kome inn nær 50 anmeldingar frå forhold i trafikken i området Skare og Seljestad.