Eit tredje alternativ i skulesaka på Vestsida?

Av

Dette tredje alternativet er ikkje ei utsetjing eller status quo i saka, slik noen hevdar.