— Ein høyrer heile tida om ei ny bølge i haust. Det skremmer oss

På Tyssedal Hotel kan direktør Sebastian Garstecki fortelje om fornøgde gjestar, men kva tid dei kjem er heilt avhengig av kva som står på Yr.no.