Ein fjerdedel av sysselsette skal snart erstattast - desse bransjane har størst behov for ny arbeidskraft

- Rekruttering er noko alle har på agendaen, seier Laila Thorsen, prosjektleiar i Nav.