— Ein ellevill prosess, seier advokat til naboar av småbåthamn

Advokaten som representerer oppsitjarane meiner forslaget kommunen no har føreslått, vil vera bra sett opp mot situasjonen ein er komen i.