–Eg trur det generelt skal mykje til for at nye hytter ikkje skal ha veg til døra i dag

Formannskapet i Eidfjord trur ikkje veg til 13 hyttetomter vil skapa presedens. Administrasjonen i si oppfatning er annleis.