Steinuttak på høyring: Nær 200 partar er tilsendt brev

Hardangervidda Pukk & Stein AS i Sysendalen har søkt Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon. Kommunen gav i juni pålegg om driftsstopp.