– På tvers av vedtekne planar

Rådmannen i Eidfjord seier det er naturleg med ulike syn på spørsmålet om konsesjon til eit steinknuseverk i Sysendalen.