Får driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Sysendalen i 14 år

Hardangervidda Pukk & Stein AS er tildelt driftskonsesjon frå Direktoratet for mineralforvaltning.