Her opnar snart 800 meter med gang- og sykkelveg

I Eidfjord kjem det om kort tid gul stripe på vegstrekkja som er utbetra i samband med bygging av ny gang- og sykkelveg.