Fleire næringseigedomar er lagt ut for sal og éin vert freista leigd ut: – Eg har brukt opp sparepengane mine

Eidfjord kan få redusert mangfaldet dei har på mattilbod og redusert talet på gjestesenger den komande sesong.