Rådmannen tilrår å avslå sjøfly-søknad

Rådmannen tilrår politikarane å seia nei til konsesjonssøknaden for landingsplass i Eidfjord.