Sju sa ja til politikk- og pizzakveld: Testa klubbaktivitetar

Ungdomsrådet i Eidfjord inviterte politikarane til ein kveld med politikk og pizza.