Eit personval i Eidfjord. Få skiljelinjer i saker

Ordførarkandidatane frå dei to største partia i Eidfjord har begge vanskar med å finna saker dei er ueinige med kvarandre om.