Éi einsleg motstemme vil ha landingsplass for sjøfly i Eidfjord

Etter ein grundig politisk debatt vart høyringssvaret frå Eidfjord vedteke.