Rådmann vil forlenga matavtale

Eidfjord: Per i dag får 82 elevar varm mat. Arkivfoto: Eli Lund

Eidfjord: Per i dag får 82 elevar varm mat. Arkivfoto: Eli Lund

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmannen føreslår å forlenga noverande matkontrakt.

DEL

Eidfjord 

Rådmannen i Eidfjord tilrår politikarane om å gå i forhandling om å forlenga kontrakten om varm skulemat i eit ekstra skuleår, fram til juni 2019.

Elevane ved Lægreid skule og borna i Modnen barnehage har sidan mars 2015 fått eit varmt måltid midt på dagen.

Foreldrebetalinga er på 330 kroner i månaden for elevar i 5.–10. klasse for fem dagar i veka. For 1.–4. klasse kostar det 264 kroner i månaden for fire dagar i veka. Nettokostnaden for kommunen er på kring 1,25 millionar kroner i året.

I budsjettmøtet før nyttår i 2018 fatta politikarane dette vedtaket: «Skulemåltidet i Eidfjord har vore eit vellukka, men kostbart tiltak.

Kommunestyret ber difor rådmannen leggja fram ei sak der ulike tiltak vert vurdert for å redusera kostnad ved skulemat.

Rådmannen vert spesielt beden om å sjå om det er mogleg å få økonomisk gevinst ved å nytta personale- og utstyr på det nye kjøkkenet på Bygdaheim». Men han skriv no:

«Det er for tidleg i prosessen til å vurdera moglegheitene i det nye kjøkenet, rådmannen føreslår difor at det vert forhandla ei forlenging av kontrakt om levering av varm skulemat fram til juni 2019».

Eidfjord Fjell & Fjord Hotel har kontrakten om å levera mat til elevar og barnehageborn.

Artikkeltags