Sp og Høgre har signert avtale

Eidfjord Senterparti og Eidfjord Høgre har vorte einige om å fremja Anders Vatle som ordførar og Aslak Martin Lægreid som varaordførar.