Gründerar meiner produksjon av fisk vil skje på land i framtida og vil sjølv freista få det til

Hardanger Storsmolt AS arbeider for å få etablert eit anlegg på land i Simadal for produksjon av smolt for sal til fiskeoppdrett.