Må ordna sentrum og byggja nytt reinseanlegg til alle hyttene: – Det er stor aktivitet. Det skapar òg utfordringar for oss

– Eidfjord kommune er ein rik kommune og greier seg svært godt.