– Sesongbaserte verksemder som denne kiosken er avhengig av høge inntekter på sommaren

Av

Omsetnaden har svikta ifylgje bustyrar Thomas Nikolai Skeie Nondal.