– Vellykka tiltak brukt som argument mot oss

Det er uheldig at Eidfjord kommune har oppfatta haldninga vår til anlegget som tafatt, det er langt frå sanninga.