Rådmannen tilrår å seia nei: Viser til luktplager frå Lindum

Lindum AS søkjer Fylkesmannen om endring i konsesjonsvilkåra for drift av komposteringsanlegget i Simadal.