Rådmannen trur på lys framtid for Eidfjord

Framtida er etter rådmannen si vurdering god for Eidfjord med stor aktivitet i Sysendalen og sterkt aukande turisttrafikk gjennom kommunen.