Eidfjord selde krafta si på eit heldig tidspunkt - Kan slakka litt på livreima i 2019

Det ser ut som Eidfjord kjem bra ut økonomisk det komande året. Auka kraftinntekter er faktoren som slår heldig ut.