Beintøffe fylkesvinnarar: 6. klasse ved Lægreid skule får to premiar for miljøinnsatsen sin

I september har alle elevane ved Lægreid skule gjort ein ekstra innsats for miljøet, motivert av konkurransen Beintøft i regi av Miljøagentene.