– Eg trur vi må verta flinkare til å få kroner ut av dei turistane som kjem

Formannskapet hadde søknaden frå Scandi Travel om leige av ungdomshuset oppe til handsaming i februar i år.