Utsette sak om kaiareal

Det er rift om djupvasskai og kommunalt areal knytt til kaien i Simadal.