NorthConnect eitt år bak skjema - håpar på konsesjon i år

NorthConnect ser for seg å ta avgjerd på om dei skal investera 17 milliardar sommaren 2020. Men fyrst må dei ha svar på om dei får konsesjon.