Modulbygg i Eidfjord er snart innflyttingsklart

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

På vegen fram mot ferdigstilling i september 2019 er det mange delmål. Flytting over i mellombels rigg er eitt.