Kommunen privatiserer reinhaldet

Eidfjord skal privatisera reinhaldet av dei offentlege toaletta i kommunen.