Travle tider: Tilrår oppretting av ny kommunal stilling

Onsdag skal formannskapet ta stilling til om det bør bli oppretta ei ny stilling knytt til plan og forvaltning i Eidfjord.