Hotell søkjer kommunen om tilskot

Formannskapet skal ta stilling til Eidfjord kommune sitt bidrag til oppussing av kultursalen ved Quality Hotel Vøringfoss.