Politisk nei til gratistoalett i sentrum

Eidfjord kommune seier dei på kort tid kan setja opp mellombelse toalett. Men formannskapet vil venta og sjå.