– Alle har fått tildelt bustad, og vert varetekne av kommunen. Dersom det er noko dei treng av til dømes kle eller utstyr framover, vil me koma attende med spesifikke førespurnadar, skriv kommunen.

Eidfjord kommune er spurt om å ta imot 30 flyktningar i løpet av 2022, noko kommunen har svara positivt på.