Eidfjord har fått sine fyrste vaksinedosar og har planen klar

Kommuneoverlege Rita Høvset i Eidfjord seier vaksinasjonsplanen deira legg opp til vaksinering hovudsakleg på legekontoret.