Ei kvalitetsreform for eldre

Ullensvang kommunestyre vedtok sist veke plan for utarbeiding av «Handlingsplan leve heile livet».