Eg og mange fleire har lyst å bu i Røldal og derfor treng me sjukeheimen når foreldra våre blir gamle

Av

Brev til ordførar og politikarar