Eg har betre tru på deg Roald i samferdslepolitikk, enn eg har på deg som parkeringskonsulent

Av

Eit moderande molbo parkeringseventyr.