Usikker framtid for Hordalandsdiagonalen AS

Hordalandsdiagonalen AS og Hardanger Industri arrangerte tirsdag nok et samferdselsmøte om E 134. Denne gangen i Jondal.