Mange av trærne som selges i Norge, kommer som kjent fra Danmark. I fjor ble 200.000 trær importert fra vår nabo i sør. Der regner de med en prisøkning på cirka 7 prosent fra produsentene ut til grossister, skriver Nationen.

– Grunnen til prisøkningen i Danmark er hovedsakelig innsatsfaktorer som har økt i pris, men også at utbudet av juletrær i Danmark minker. Det er samme situasjon i Norge, sier Mikal Hetland i Norsk juletreservice, som selger juletrær til grossister, kjeder, torghandlere og eksport.

Hetland kan ikke si noe om hva prisen til slutt vil ende på i butikk eller på torget.

Også Norsk Juletre, en landsdekkende organisasjon for produsenter av juletrær, forteller at prisene er ventet å øke.

– Vi har ingen prisstatistikk, men vi snakker med våre medlemmer. Tilbakemeldinger fra torgselgere er at de har fått økte utgifter på kjøp av trær på engrosmarkedet på cirka 7-8 prosent, noe som gjør at de også må øke sine priser. De har også, som de fleste andre, sett at det er en stor generell kostnadsøkning innen transport, lønninger, plassleie, strøm og annet som går opp i pris, sier daglig leder Heidi Amundsen.