Dronningstien har kravd større parkeringsorganisering: — Men det er no i alle fall mindre kaotisk enn på rv. 13

Nærare 130 bilar parkerer ved skogsvegen som forlengjer Røtevegen på finvêrsdagane. Det har skapa noko kaos, men samstundes meiner grunneigarane at parkeringsordninga har fungert fint.