Drikkebokser og annet søppel i dyrefôr

Drikkebokser og annet søppel blir kastet i naturen. Noe av det havner rett i dyr som beiter. Dette fører til store lidelser og skader - og død. Norges bondelag vil bevisstgjøre folk med kampanjen «Pant boksen».